Hushållnära tjänster

Unda Städ AB erbjuder hushållsnära tjänster till privatpersoner som utförs på ett professionellt och kvalitativt sätt. Med hushållsnära tjänster menas hemstädning, fönsterputs, eller ett annat arbete som vi kommer överens med kund om. Tjänsterna utförs vid de tillfällen som kunden önskar. Vi erbjuder tjänster enligt enstaka eller löpande uppdrag. 

Pris och betalning

 • Tjänster nära hemmet kan köpas både som ett enda tillfälle eller kontinuerligt per kontrakt under en längre tid med ett antal tillfällen per månad.
 • Priset för tjänsten är enligt vår vid var tid gällande prislista. Aktuell prislista hittas alltid på www.unda.se eller genom att kontakta oss. 
 • Om du har ett löpande avtal faktureras utförd service månaden efter tjänsten utfördes. 
 • Vi skickar faktura med tjänstens innehåll och pris. Fakturan ska vara betald senast på förfallodatumet. Betalas fakturan senare än så har vi rätt att ta ut dröjsmålsränta och andra kostnader som tillkommer för påminnelse. 
 • Vi erbjuder en skattesänkning (RUT-avdrag) för hushållsarbete enligt gällande regler. Om Skatteverket inte godkänner ditt avdrag, till exempel för att du inte har rätt till skattereduktion eller för att du har använt hela skattenedsättningen, skickar vi en faktura för det återstående belopp som Skatteverket inte har godkänt.

Ångerrätt

 • Enligt lag (2005: 59) om distansavtal och kontrakt utanför affärslokaler kan du inom 14 dagar efter att du ingått ett kontrakt ångra detta utan att ange någon anledning. Du kan säga upp avtalet genom att meddela oss via e-post till info@unda.se. Om du vill att en tjänst ska utföras under ångerperioden förverkas ångerrätten.

Ombokning / avbokning

 • Du har rätt att avboka/omboka upp till 24 timmar innan nästkommande tillfället utan tillkommande kostnad. Vid avbokning senare än så fakturerar vi 100% av kostnaden för servicen (innan RUT-avdrag). 
 • Felaktigt utförd hushållsnära tjänst eller utebliven tjänst 
 • Du har 3-dagars garanti på utförd tjänsten för att reklamera ett fel. Reklamera skriftligen, till exempel via mejl och ta bilder. Unda Städ åtar sig att åtgärda felet inom 48 timmar, om detta är möjligt. Eller så kommer vi överens om en skälig ersättning. 
 • Vi utför inte tjänsten och om vi inte är överens om att vi kommer att utföra den en annan dag, behöver du inte betala för tjänsten.

Ansvar

 • Vi åtar oss att ha en ansvarsförsäkring som täcker personskador och egendomsskador orsakade av vår personal.

Övrigt

 • Om du ändrar adress, telefonnummer, portkod eller larmnummer, eller andra uppgifter vi behöver för att utföra våra tjänster, meddela oss så fort som möjligt för att inte utförande av tjänsten drabbas.  
 • Pågående avtal är giltiga tills vidare utan bindande period och kan sägas upp med omedelbar verkan. När det gäller servicehändelser som bokas efter att avtalet löpt ut är du bunden av reglerna för ombokning / avbokning i punkt 5.

Behandling av personuppgifter / kreditinformation

 • Inom ramen för vår verksamhet behandlar vi personuppgifter om dig och andra som deltar i våra tjänster. Se vår integritetspolicy för mer information. Vi gör en mindre kreditkontroll. Om du har betalningsanmärkningar kommer vi att begära en förskottsbetalning innan uppdraget utförs.

Ändring av villkoren

 • Utöver vår rätt att ändra priserna enligt punkt 2.2, har vi också rätt att ändra dessa allmänna villkor. Om vi ändrar villkoren kommer vi informera dig senast 1 månad i förväg innan ändringarna träder i kraft. Om du inte godtar sådan ändring har du rätt att säga upp avtalet med oss innan ändringarna träder i kraft.